Posts

Showing posts from 2010

雲林縣四湖鄉基督教宣道會活動

Image
歡迎大家來參加成人小組聚會,也歡迎小朋友來免費學英文!

雲林縣四湖鄉基督教宣道會祝大家中秋節快樂

Image

雲林縣四湖鄉基督教宣道會農曆七月廣告

Image

雲林縣四湖鄉基督教宣道會2010年復活節廣告

Image

中秋節的妙計

Image
詩篇第8篇說:
1 耶和華我們的主啊!你的名在全地是多麼威嚴,你把你的榮美彰顯在天上。 2 因你仇敵的緣故,你從小孩和嬰兒的口中,得著了讚美,使仇敵和報仇的無話可說。 3 我觀看你手所造的天,和你所安放的月亮和星星。 4 啊!人算甚麼,你竟記念他?世人算甚麼,你竟眷顧他? 5 你使他比天使低微一點,卻賜給他榮耀尊貴作冠冕。 6 你叫他管理你手所造的,把萬物都放在他的腳下, 7 就是所有的牛羊、田間的走獸、 8 空中的飛鳥、海裡的魚,和海裡游行的水族。 9 耶和華我們的主啊!你的名在全地是多麼威嚴。
I. Jesus!
對我們外國人來講,學台灣的風俗習慣是一件有很有趣的事。如果我們在美國看到很圓的月亮,然後,要給親朋好友看,用手指指月亮是我們的自然反應。所以,我上個學期在國中教英文的時候,被學生嚇到了!


原來在台灣指月亮算是禁忌。嫦娥會割我們的耳朵!後來在教會裡有兩個會友跟我分享他們小時候認為耳朵真的被割到了!不過,其中一位信了耶穌以後,知道她不用怕。她在很多小朋友面前禱告,求耶穌罩他,然後很大膽地指月亮。結果,沒事!
因為耶穌從死人中復活了,所以,我們不用怕耳朵被月娘割到!所以,下次親友怕耳朵會被割到時,那麼,你可以他們耶穌基督曾經為你所做的事情。請看我來為你做一個比較:
有一天晚上,耶穌對門徒說:「我們渡湖到對岸去吧。」然後,當他們到了對岸時,耶穌一下船就遇見一個從墓穴x出來,被污鬼附著的人。長話短說,耶穌醫治了他以後,就告訴他:「你回家去,告訴親友,主怎樣以慈愛待你和他為你所做的事。」
上個禮拜在國中有一個學生用手指指老師。老師對他說,他這樣做,很不禮貌。不過,你知道嗎?當我們指耶穌基督時,我們使他得到更多的榮耀!所以我們一起來指耶穌!


有一次,施洗約翰和他的兩個門徒看見耶穌經過,就說:「看哪,上帝的羔羊!」兩個門徒一聽見這話,就跟隨耶穌。 耶穌轉身,就問:「你們想要甚麼?」他們回答:「老師,你住在哪裏?」 耶穌說:「你們來看吧!」。。。聽見約翰的話而跟從耶穌的那兩個人中,有一個去找他的哥哥,對他說:「我們已經遇見基督了。」於是他帶他哥哥去見耶穌。
各位:我們要一起來指耶穌!知道嗎?月亮是亮的。我們向未信主的朋友指耶穌的時候,會讓耶穌在他們前面得到更多的榮耀。耶穌會指引我們怎麼走,怎麼做,就像滿月的月亮照亮我們的路一樣。

II.敬拜Jesus
我們現在回到中…

農曆七月:平安月

Image
下個月就是農曆七月,所以我要從這點開始分享:
Tâi-oân-lâng kóng, lâng nā sí-khì chiū piánchò kúi, ká-sú chaīse* chò chinchē phái* tāi-chì,sí-āu lêng-hûn tio̍h lo̍h-khì tē-ga̍k. Giâm-lô-ông chiū kā in koai*toà hia siū khó. Ū-ê lêng-hûn éng-oán koai* tī tē-ga̍k, m̄-kú chi̍t nî chi̍t pái, Giâm-lô-ông pàng chiah ê kúi chut-lâi sè-kan chhit-thô chi̍t kó-goe̍h, chiū-sī 7 goe̍h.

I.地獄是什麼?
我們等一下繼續講農曆七月的事情。我首先來請問:對大家來講,我們剛所說的「地獄」是什麼樣子的地方?因為我是個外國人所以我比較不瞭解台灣民間信仰對地獄的看法。請跟我簡單地講一下,好嗎?

A. 台灣民間信仰所講的地獄:
Chiàu Tâi-oân-lâng ê kóng-hoat, lâng sí-khì liáu-āu lêng-hûn ài khì im-hú siū sím-phoà*, im-hú hun chò 10 tian,10 tiān lóng ū chi̍t ūi Giâm-lô-ông, sí-chiá ê lêng-hûn tio̍h kēng-koè 10 tiān ê sím-phoà*.

B. 基督教所講的地獄:
有的基督徒對地獄的想法跟台灣民間信仰有一點類似。他們以為上帝給我們時間,但是,當我們的生命快要結束,如果我們沒有作對的選擇,而選擇常做壞事情,上帝就會把我們的靈魂丟到可怕地獄裡,那些靈魂永遠留在那裡。當那些靈魂正在掉下去的時候,那些人大聲呼喊求上帝憐憫他們,但是,上帝說:你們來不及了。你們已經失去機會了。現在你要受苦!但是,說實在,基督教所講的地獄很不一羕。天父是愛我們的ABBA父神!

對基督徒來說,「地獄」代表「沒有上帝在的地方」。我們基督徒常常彼此祝福說,「願上帝與你同在。」為什麼要這樣祝福呢?我們相信上帝是全世界所有喜樂的來源。祂同樣是博愛的來源,智慧的來源。祂其實是任何好事物的來源!既然上…