Posts

Showing posts from July, 2010

平安的七月

Image
我這幾個月常禱告,農曆七月要怎麼祝大家平安?我要用的方式,就是去年聖誕節和今年復活節廣告車(宣傳車)的方法。1。在車上的海報上要寫:祝大家平安!免費收驚禱告!不用錢的 喔 !我們這次設計海報覺得很困難─不知道要畫什麼才好。我的台語老師建議說,我可以請我禮拜六的英文社團的小朋友畫畫。當我請他們畫一福有關「平安」的畫,他們畫出以下的畫:哈哈!   因為第二和第三幅圖畫都有蘋果,所以,我們覺得很有意思(上面的畫圖還有魚,不過,我們後來所畫的魚看起來好像在海岸死掉的鯨魚的樣子!)。因為我是個外國人,所以我本來不知道對中國人來講,「蘋果」等於「平安」。但是我查GOOGLE的時候,注意到很多人要問:中國人為什麼聖誕節平安夜要送蘋果?所以,雖然還沒有設計好,但是,我們覺得可以在廣告車上用類似以下的海報:2.錄音的部分要用台語說:耶穌說:「我留下平安給你們,我把我的平安賜給你們。我所給你們的, 跟世人所給的不同。你們心裏不要愁 煩,也不要害 怕。」(約翰14:27) Iâ-so kóng: Goá chiong pêng-an lâu hō lín; goá chiong goá ê pêng-an sù hō lín; goá sù hō lín ê kap chit sè-kan teh hō lâng ê bô kâng-khoán. Lín ê sim m̄-thang tio̍h-kip put-an, mā m̄-thang kia*-hiâ*. 各位親愛的父老兄弟姊妹:大家好!如果是大人或是小朋友有受到驚嚇或是心裡沒有平安,可以來我們這裡免費收驚,求平安!真正有效哦!請打。。。預約。ko ui cchin-ái ê hiā-ti chi-moe: tai-ke ho! Na si toa-lang a-si gin-a u tioh kia* a-si sim-lai bo peng-an e-sai lâi goan chia m-bián chî siū kia. Chin-chiá u hau o! Chhia kha 787-4030 lái u-iok.果「讚美之權」同意的話,我們希望可以順便放放他們所唱的「平安的七月夜」。3。當對方打電話預約時,我們要請他們禮拜六禮拜天來辦公室。我們會強調因為需要專人來幫忙服務,所以需要事先預約。也要說明:耶穌可以幫忙他…